fbpx

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายพัฒนาองค์กร พวกเราอยากสร้างประสบการณ์ของคลินิกทันตกรรมรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้คนในสังคมคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลช่องปาก มอบการบริการที่อบอุ่นสื่อสารตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลในการรักษาเบื้องต้น ส่งเข้าห้องตรวจ และติดตามผลการรักษา มี Loft Loby ไว้รองรับ พร้อมกับ Music zone เพื่อทำให้บรรยากาศของคลินิกผ่อนคลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรับอย่างมากมาย เช่น VIP Room , Welcome Drink , Wifi , Magazine ฯ และเราจะพัฒนาคลินิกให้ก้าวพร้อมไปกับทุกการเปลี่ยนแปลง