fbpx

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน
เป็นกระบวนการรักษาฟัน ที่มีการผุลุกลาม เข้าไป จนถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะไม่สามารถรักษา โดยการอุดฟันธรรมดาได้ โดยสาเหตุหลักๆ ของการผุ จนเข้าไปถึงรากฟัน คือ การปล่อยปละละเลย ฟันที่ผุในระยะเริ่มต้น โดยไม่ทำการรักษาใดๆ จนเกิดการผุลุกลาม ไปจนถึงการติดเชื้อที่ โพรงประสาทฟัน หรือ เกิดหนองที่ปลายรากฟัน อันจะส่งผลให้เกิดการปวดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปวดตอนกลางคืน หรือ ปวดเวลารับประทานอาหาร โดยจะปวดต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน

ข้อดีของการรักษารากฟัน
• สามารถเก็บรักษาฟันธรรมชาติเอาไว้ได้
• เบ้ากระดูกฟันเดิมไม่ยุบตัว
• ได้ความสวยงามตามธรรมชาติมากกว่าการใส่ฟันปลอมแบบอื่น ๆ

ข้อเสียของการรักษารากฟัน
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง
• ใช้เวลานานในการรักษา เพราะมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดอ่อน

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

การรักษารากฟันเราจะทำร่วมกับการฉีดยาชา จะใช้แผ่นยางบางๆ เพื่อแยกฟัน (Rubber dam) ที่มีปัญหาอออกจากฟันอื่น

1.ทันตแพทย์จะเอาฟันผุโดยเอาส่วนที่เสียหายออก จนถึงส่วนโพรงประสาทฟัน การทำแบบนี้เพื่อลดความดันในตัวฟันที่ทำให้เราเรารู้สึกปวดฟันออก

2.ทันตแพทย์จะตรวจวัดความยาวของคลองรากฟันโดยการถ่ายเอกซเรย์แบบเป็นชุดๆ แล้วจะใช้ขดลวดขนาดเล็กเพื่อรักษารากฟัน ที่เรียกว่า file ทำความสะอาดภายในคลองรากฟันเพื่อขจัดเนื้อเยื่อที่มีปัญหาและแบคทีเรียออกไปโดยใช้น้ำเกลือเป็นตัวชะล้างจนหมด

3.หลังจากนั้นจะใช้วัสดุอุดคลองรากฟัน (gutta percha) ฟันจะไม่ถูกอุดอย่างถาวรจนกว่าจะขจัดจนปลอดเชื้อในโพรงประสาทและคลองรากฟัน หลังจากปราศจากเชื้อแล้วก็จะทำการอุดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้ออีก

4.เมื่อรักษารากฟันเสร็จโดยส่วนมากจำเป็นที่จะต้องทำเดือยฟันต่อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน

5.สำหรับฟันที่ผิวฟันเปราะบาง ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำตัวครอบฟัน เพื่อเป็นการบูรณะฟันซี่นั้น ๆ ให้กลับมาแข็งแรง และใช้งานได้ดี

ค่าใช้จ่ายในการรักษารากฟัน

กรณีที่ฟันผุ ถึงปลายรากฟัน จนปวด อักเสบ จำเป็น จะต้องทำรากรักษารากฟัน (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่า X Ray,ค่ายา ) ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโดยตรง

ฟันด้านหน้า จำนวน 1 คลองราก 5,000 บาท/ซี่

ฟันด้านหน้า จำนวน 2 คลองราก 6,000 บาท/ซี่

ฟันกรามน้อย จำนวน 1 คลองราก 7,000 บาท/ซี่

ฟันกรามน้อย จำนวน 2 คลองราก 8,000 บาท/ซี่

ฟันกรามใหญ่ 10,000 บาท/ซี่

ฟันกรามใหญ่ ซี่ 8 12,000 บาท/ซี่

ค่าใช้จ่ายในการรักษารากฟันสามารถแบ่งจ่ายได้ 2-3 ครั้งค่ะตามที่ทันตแพทย์นัด

➡️ ทำเดือยฟัน 3,500 – 4,000 บาท/ซี่
➡️ ทำครอบฟัน 15,000 บาท/ซี่