fbpx

รากฟันเทียม รักษาโดยระบบดิจิตอล

รากฟันเทียม (Dental Implant) คือ รากฟันที่ถูกสร้างขึ้นใส่ติดแน่นร่วมกับครอบฟัน เพื่อทดแทนฟ้นธรรมชาติที่สูญเสียไป หรือใช้รากฟันเทียมเพื่อช่วยเพิ่มการยึดติดของฟันปลอมชนิดถอดได้โดยส่วนของตัวรากเทียม (fxture) จะยึดอยู่กับกระดูกขากรรไกร และมีส่วนครอบฟันหรือฟันเทียมชนิดฐานพลาสติกสวมทับตัวรากเทียมมีหลายยี่ห้อ ในปัจจุบันทุกยี่ห้อมีโลหะไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งสามารถเข้ากันได้ดีกับกระดูกขากรรไกร รากฟันเทียมจัดเป็นฟันเทียมชนิดติดแน่น ใส่เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ทำให้สามารถทำหน้าที่เคี้ยวอาหาร ออกเสียงพูด ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สูญเสียฟันรวมทั้งยังสามารถช่วยชะลอการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรในบริเวณที่ฝังรากฟันเทียม Dental Art Clinic “Ultimate Services” ที่สุดของการบริการที่เหนือระดับ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี รักษาโดยทันตแพทย์มากด้วยประสบการณ์ที่มีความใส่ใจท่านเป็นพิเศษ ให้แผนการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด มีพนักงานด้านบริการระดับมืออาชีพพร้อมที่จะดูแลท่านเป็นอย่างดี ภายในคลินิกมีพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย ตามมาตรฐานที่สากลกำหนด เราพร้อมแล้วที่จะดูแลรอยยิ้มของท่านตลอดไป มาร่วมสร้างเรื่องราวที่สุดของความประทับใจไปด้วยกัน Dental Art Clinic “Ultimate Services” ที่สุดของการบริการที่เหนือระดับ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี รักษาโดยทันตแพทย์มากด้วยประสบการณ์ที่มีความใส่ใจท่านเป็นพิเศษ ให้แผนการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด มีพนักงานด้านบริการระดับมืออาชีพพร้อมที่จะดูแลท่านเป็นอย่างดี ภายในคลินิกมีพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย ตามมาตรฐานที่สากลกำหนด เราพร้อมแล้วที่จะดูแลรอยยิ้มของท่านตลอดไป มาร่วมสร้างเรื่องราวที่สุดของความประทับใจไปด้วยกัน

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อลดการสูญเสียฟัน ลดความเจ็บปวด และลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็น แต่เนื่องจากผู้สูงอายุมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองไม่เท่ากัน ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จึงแบ่งเป็น

 1. ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้
 2. ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบ
 3. ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ได้รับรังสีรักษา หรือเคมีบำบัด
 4. ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองได้

ในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ หรือพอจะช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ในการทำกิจวัตรประจำวัน อาจมี หรือไม่มีโรคประจำตัว สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติ หรือรอยโรค ที่จะเกิดใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำ ได้ดังนี้

 1. การทำความสะอาดการดูแลความสะอาดช่องปากให้เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคส้วนใหญ่ในช่องปากออก การทำความสะอาดช่องปากนี้ นอกจากเหงือกและฟันแล้ว ยังรวมไปถึงการทำความสะอาดลิ้น และฟันปลอมด้วย ซึ่งวิธีทำความสะอาดช่องปาก สามารถทำได้ทั้งทางเชิงกล เช่น การขัด ถู ขูด และการใช้สารเคมี
  1. การทำความสะอาดเหงือกและฟันวิธีทำได้ด้วยตนเองที่สะดวก และคุ้นเคยที่สุด คือ การแปรงฟัน แต่ในผู้สูงอายุที่มีสภาพเหงือก และฟันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความสามารถในการใช้มือ และสายตาที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมีวิธีการ และการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เหมาะสมร่วมด้วย อุปกรณ์ทำควาสะอาดที่แนะนำ ได้แก่แปรงสีฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธีมีหลักสำคัญ คือ
   • ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน
   • ควรแปรงฟันให้ทั่วถึง ทุกซี่ ทุกด้าน โดยเฉพาะคอฟัน และซอกฟัน
   • ควรแปรงฟันร่วมกับการใช้ยาสีฟันชนิดครีม ที่ผสมฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
   • ควรใช้เวลาแปรงฟันแต่ละครั้ง ประมาณ 2 นาทีการเลือกใช้แปรงสีฟัน
   • ควรเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีด้ามจับได้ถนัดมือ
   • ตัวแปรงไม่เล็ก หรือใหญ่เกินไป เมื่อเทียบกับขนาดของช่องปาก
   • ขนแปรงนิ่ม ปลายขนแปรงมน
   • ควรเปลี่ยนแปรงสีฟัน เมื่อขนแปรงบาน หรือมีอายุการใช้งาน 2-3 เดือนกรณีผู้สูงอายุที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือ หรือไม่สามารถควบคุมการใช้มือ ในการแปรงฟันแบบธรรมดาได้ดี อาจแก้ไขได้โดย
   • เลือกใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า เพื่อผ่อนแรง
   • ปรับปรุงขนาดของด้ามแปรงสีฟันทั่วไป ให้จับได้เหมาะมือ เช่น ถ้านิ้วมือกางไม่ได้ อยู่ในลักษณะกำมือแน่นตลอดเวลา ให้สอดด้ามแปรงเข้าไปในฝ่ามือที่กำแน่น หรือถ้ามือไม่สามารถกำให้แน่นเท่าปกติ ควรปรับปรุงของด้ามแปรง ให้เหมาะกับการกำด้ามแปรง เช่น ใช้ยางที่เป็นมือจับของจักรยาน สวมทับด้ามแปรงสีฟัน ยึดด้วยกาว หรือดินน้ำมัน หรืออาจเพิ่มสายรัดยึดแปรงไว้กับมือ โดยใช้วัสดุที่หาง่าย น้ำหนักเบา ไม่ดูดซับน้ำ เช่น หลอดพลาสติก หรือสายน้ำเกลือ ผูกติดกับด้ามแปรง โดยปลายหนึ่งผูกไว่ทางด้านขนแปรง และอีกปลายผูกที่ปลายด้ามแปรง

ข้อเสียของ รากฟันเทียม

ข้อเสียของรากฟันเทียม  คือ ต้องมีการผ่าตัด ขั้นตอนการทำใช้เวลาโดยรวม ยาวนานกว่าการทำฟันเทียมชนิดอื่น คือต้องใช้รอเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวรากเทียมยึดอยู่แน่นกับกระดูกขากรรไกร ส่วนเรื่องราคาในปัจจุบันนั้น ถูกลงมาก บางยี่ห้อมีราคาใกล้เคียงกับการทำสะพานฟัน หมอคิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ถ้า รากฟันเทียมหลุด ต้องทำอย่างไร ? ภายหลังการผ่าตัดฝังตัวรากเทียม ระหว่างรอรากฟันเทียมและกระดูกเชื่อมติดกัน หมอจะใส่จุกปิด (healing cap) ที่มีลักษณะคล้ายหัวน้อต ใส่เพื่อป้องกันเศษอาหาร เข้าไปยัดในรูรากเทียม และเป็นการตกแต่งเหงือกให้เป็นรูปเบ้าฟัน จุกปิดนี้สามารถหลุดออกได้จากการเคี้ยวอาหาร หรือแปรงฟันรุนแรง บ่อยครั้งทำให้คนไข้เข้าใจผิด คิดว่าตัวรากเทียมหลุด การรักษาเพียงนำจุกปิดนี้กลับมาให้หมอใส่ให้ใหม่ เท่านั้นเองหากเป็นส่วนของตัวรากเทียมหลุด จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือทรงกระบอกที่สอบเล็กน้อย มีเกลียวตลอดทั้งชิ้นหรือเกือบทั้งชิ้นถ้าตัวรากเทียมอาจหลุดออกจากขากรรไกรต้องรีบนำกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อประเมินการยึดติด หาสาเหตุและวางแผนการรักษาใหม่ อาจเป็นการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมใหม่ หรือเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นใส่ฟันปลอมชนิดอื่นแทน หากเป็นส่วนของครอบฟันหรือฟันเทียมที่ยึดติดบนตัวรากเทียมหลุด สามารถนำกลับไปให้ทันตแพทย์ตรวจหาสาเหตุ และติดกลับไปบนตัวรากเทียมใหม่ได้

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมhttps://www.facebook.com/pg/dentalartdr.yawee/services/

 • ทันตแพทย์ทำการเปิดเหงือกเพื่อเข้าถึงรากฟันเทียมที่ได้ฝังไว้
 • ยึดเดือยรองรับรากฟันเข้ากับรากฟันเทียม
 • เย็บปิดเหงือกบริเวณรอบรากฟันเทียม โดยระดับของเหงือกจะอยู่ต่ำของเดือยรองรับรากฟันเทียม

ดูข้อมูลรากฟันเทียมได้https://dentalartclinic-uthaithani.com/reviews-and-treatment-plans/ที่นี่

Call Now Button